ePrivacy og GPDR-samtykke til informasjonskapsler av Samtykke til informasjonskapsler The Importance of Independent Play in Child Development - Original Sustainable Montessori Furniture by Luula | Made in Europe

levering over hele verden

Levering i EU innen 2-4 dager*

14 dagers returrett

Vanlige utfordringer i familier uten selvstendig lek

I familier der barna strever med å leke selvstendig, står foreldrene ofte overfor flere utfordringer i hverdagen. For det første er det et konstant krav om oppmerksomhet og engasjement fra barnet, noe som kan føre til at foreldrene føler seg utmattet og overveldet. I tillegg kan barn uten selvstendige lekeferdigheter slite med å underholde seg selv, noe som kan føre til kjedsomhet og frustrasjon for både barnet og foreldrene. Hvis man utelukkende baserer seg på strukturerte aktiviteter eller skjermtid for å holde barna sysselsatt, kan det dessuten hindre dem i å utvikle viktige ferdigheter for selvstyrt lek.

Justerbar høyde og multifunksjonalitet gjør at settet egner seg til sanselek og læring i hele førskole- og barneskoleperioden fra 18 måneders alder til ungdomsårene. Som en bonus inkluderer settet en gjennomsiktig akryltavle og en papirrull.
Foto: Lauris Hercenbergs Klær: Paade-modus Takk for Nurmuižas pils

Hvordan hjelpe barn til å lære å leke selvstendig

Å oppmuntre til selvstendig lek betyr ikke å la barna være helt uten tilsyn. I stedet handler det om å gi dem plass, tid og ressurser til å utforske og delta i selvstyrte aktiviteter. Her er noen strategier som kan hjelpe barn med å lære å leke selvstendig:

 1. Skap et trygt og stimulerende miljø: Sett opp et eget lekeområde med aldersadekvate leker, bøker og materialer som oppmuntrer til fri lek og utforskning.
 2. Sett realistiske forventninger: Begynn med korte perioder med selvstendig lek, og øk varigheten gradvis etter hvert som barnet blir mer komfortabel. Vær tålmodig og støttende etter hvert som barnet lærer å underholde seg selv.
 3. Modell for uavhengig lek: Vis barnet hvordan det kan leke selvstendig ved å demonstrere hvordan det kan bruke leker og materialer på en kreativ måte. Gi ros og positiv forsterkning når barnet leker selvstendig.
 4. Begrens skjermtiden: Reduser avhengigheten av skjermer og elektroniske enheter, da de kan hindre fantasifull lek og kreativitet. Oppmuntre til aktiviteter som krever aktivt engasjement og fysisk bevegelse.
 5. Oppmuntre til utelek: Utelek gir barn muligheter for utforskning, fysisk aktivitet og fantasifull lek. Oppmuntre til utendørsopplevelser og ustrukturert lek i naturen når det er mulig.
 6. Gi muligheter for sosial interaksjon: Selv om selvstendig lek er viktig, er det også viktig for barn å samhandle med jevnaldrende og familiemedlemmer. Avtal lekedager eller delta i gruppeaktiviteter som gir barna mulighet til å sosialisere og samarbeide med andre.

Effekten av selvstendig lek på barns utvikling og familieliv

Forskning har vist at selvstendig lek spiller en avgjørende rolle i barns utvikling. Ifølge Dr. Peter Gray, en ledende ekspert på lek og evolusjonspsykologi, gjør selvstendig lek det mulig for barn å utvikle problemløsningsferdigheter, kreativitet og emosjonell motstandskraft. I artikkelen "The Value of Play I: The Definition of Play Gives Insights" understreker Gray viktigheten av ustrukturert, barnestyrt lek for å fremme kognitiv, sosial og emosjonell utvikling.

Selvstendig lek er også en fordel for foreldrene fordi det gir dem tid til å ta vare på seg selv, jobbe eller gjøre huslige oppgaver. Når barna leker selvstendig, får foreldrene et pusterom der de kan lade opp og fokusere på egne behov. I tillegg fremmer selvstendig lek en følelse av uavhengighet og selvstendighet hos barna, noe som kan føre til en smidigere overgang til skolen og andre sosiale sammenhenger.

Hvordan engasjere seg som forelder i barnets lek: Balansere involvering i kreative aktiviteter

Foreldrenes rolle i barns lek er avgjørende, og det finnes mange måter foreldre kan engasjere og støtte barn i kreative aktiviteter på. Det er viktig å forstå at barn trenger både tid til å leke selvstendig og tid der foreldrene er til stede og aktivt involvert i å fremme kreativitet og utvikling.

Foreldre kan gi barna ulike ressurser og materialer som fremmer kreativitet, for eksempel maling, fargestifter, hobbyartikler, byggeklosser og naturmaterialer. Foto: Klaudija Hēla

Hvordan engasjere seg som forelder i barnets lek:

 1. Vær til stede og tilgjengelig: Til å begynne med er det viktig å være til stede og tilgjengelig, slik at barnet vet at forelderen er der hvis det trenger hjelp eller støtte.
 2. Tilby ressurser og materiell: Foreldre kan gi barna ulike ressurser og materialer som fremmer kreativitet, for eksempel maling, fargestifter, hobbyartikler eller byggeklosser.
 3. Støtt barnets initiativ: Foreldre kan støtte barnets interesser og initiativ ved å la det velge aktiviteter og temaer for lek og kreativitet.
 4. Oppmuntre til og legge til rette for eksperimentering: Foreldre bør oppmuntre barn til å eksperimentere og prøve nye ting, selv om resultatet ikke er perfekt. På denne måten utvikler barnet sin kreativitet og eventyrlyst.
 5. Delta og dele interesser: Foreldre kan bidra med ideer og interesser for å delta i kreative aktiviteter sammen. Det kan være et felles tegneprosjekt, kunstnerisk eksperimentering eller en tur til et museum eller galleri.
 6. Vær tålmodig og åpen: Det er viktig å være tålmodig og åpen for barnets ideer og uttrykk, selv om du ikke helt forstår eller er enig i barnets tanker eller kreative løsninger.
 7. Støtte barnets selvstendighet: Selv om det er viktig å engasjere seg i barnets lek, er det også viktig å støtte barnets selvstendighet og selvutfoldelse. Foreldre kan gi støtte uten å blande seg inn eller kontrollere barnets handlinger.
Selv om det er viktig å engasjere seg i barnets lek, er det også viktig å støtte barnets selvstendighet og selvutfoldelse. Foreldre kan gi støtte uten å blande seg inn eller kontrollere barnets handlinger.
Foto: Lauris Hercenbergs Takk for Amēlijas istaba

Alt i alt kan foreldre finne mange muligheter og måter å være til stede og støtte barnet i leken på, noe som fremmer barnets kreativitet, utvikling og emosjonelle velvære.

Selvstendig lek er avgjørende for barns utvikling og trivsel. Ved å gi barna mulighet til å leke på egen hånd kan foreldre støtte deres vekst, kreativitet og selvstendighet. Når vi som foreldre fremmer selvstendig lek, er det ikke bare til fordel for barna, men det øker også vår egen trivsel og styrker familiedynamikken.

Referanser:

 1. Gray, Peter. "Lekens verdi I: Definisjonen av lek gir innsikt." Psykologi i dag, 29. mars 2010, www.psychologytoday.com/us/blog/freedom-learn/201001/the-value-play-i-the-definition-play-gives-insights.
 2. Lillard, Angeline S. Montessori: Vitenskapen bak genialiteten. Oxford University Press, 2007.

Videre lesning: