Samtycke till ePrivacy och GPDR-cookies av Samtycke till cookies The Importance of Independent Play in Child Development - Original Sustainable Montessori Furniture by Luula | Made in Europe

leverans över hela världen

EU leverans inom 2-4 dagar*

14 dagars retur

Vanliga utmaningar i familjer utan självständig lek

I familjer där barnen har svårt att leka självständigt ställs föräldrarna ofta inför flera gemensamma utmaningar i sitt dagliga liv. För det första finns det ett ständigt behov av uppmärksamhet och engagemang från barnet, vilket kan göra att föräldrarna känner sig utmattade och överväldigade. Utan förmåga att leka självständigt kan barn dessutom ha svårt att underhålla sig själva, vilket leder till tristess och frustration för både barnet och föräldrarna. Att enbart förlita sig på strukturerade aktiviteter eller skärmtid för att hålla barnen sysselsatta kan dessutom hindra dem från att utveckla viktiga färdigheter för självstyrd lek.

Justerbar höjd och multifunktionalitet gör setet lämpligt för sensorisk lek och inlärning under hela förskole- och grundskoleperioden från 18 månaders ålder till tonårsåldern. Som bonus ingår en transparent akrylskiva och en pappersrulle.
Foto: Lauris Hercenbergs Kläder: Paade-läge Tack för Nurmuižas pils

Hur man hjälper barn att lära sig leka självständigt

Att uppmuntra till självständig lek innebär inte att lämna barnen helt utan tillsyn. Istället handlar det om att ge dem utrymme, tid och resurser för att utforska och delta i självstyrda aktiviteter. Här är några strategier för att hjälpa barn att lära sig leka självständigt:

 1. Skapa en säker och stimulerande miljö: Skapa en särskild lekplats med åldersanpassade leksaker, böcker och material som uppmuntrar till öppna lekar och utforskande.
 2. Ställ upp realistiska förväntningar: Börja med korta stunder av självständig lek och öka sedan längden allteftersom barnet blir mer bekvämt. Var tålmodig och stödjande när de lär sig att underhålla sig själva.
 3. Modell för självständigt spelande: Visa ditt barn hur man leker självständigt genom att visa hur man använder leksaker och material på ett kreativt sätt. Ge beröm och positiv förstärkning när de leker självständigt.
 4. Begränsa skärmtiden: Minska beroendet av skärmar och elektroniska apparater, eftersom de kan hindra fantasifull lek och kreativitet. Uppmuntra aktiviteter som kräver aktivt engagemang och fysisk rörelse.
 5. Uppmuntra till lek utomhus: Utomhuslek ger barnen möjlighet till utforskning, fysisk aktivitet och fantasifull lek. Uppmuntra utomhusäventyr och ostrukturerad lek i naturen när det är möjligt.
 6. Ge möjlighet till social interaktion: Även om självständig lek är viktigt, är det också viktigt för barn att interagera med jämnåriga och familjemedlemmar. Ordna lekträffar eller delta i gruppaktiviteter som ger barnen möjlighet att umgås och samarbeta med andra.

Den fria lekens inverkan på barns utveckling och familjeliv

Forskning har visat att självständig lek spelar en avgörande roll för barns utveckling. Enligt Dr. Peter Gray, en ledande expert på lek och evolutionär psykologi, gör självständig lek det möjligt för barn att utveckla problemlösningsförmåga, kreativitet och känslomässig motståndskraft. I sin artikel "The Value of Play I: The Definition of Play Gives Insights" betonar Gray vikten av ostrukturerad, barnstyrd lek för att främja kognitiv, social och emotionell utveckling.

Dessutom gynnar den fria leken föräldrarna genom att ge dem välbehövlig tid för egenvård, arbete eller hushållssysslor. När barnen är engagerade i självständig lek kan föräldrarna få en stunds avkoppling för att ladda batterierna och fokusera på sina egna behov. Att främja självständig lek ger dessutom barnen en känsla av oberoende och självständighet, vilket kan leda till smidigare övergångar till skolan och andra sociala sammanhang.

Hur man engagerar sig som förälder under barnets lektid: Balansera engagemanget i kreativa aktiviteter

Föräldrarnas roll under barnens lektid är avgörande, och det finns många sätt för föräldrar att engagera och stödja barn i kreativa aktiviteter. Det är viktigt att förstå att barn behöver både tid att leka självständigt och tid då föräldrarna är närvarande och aktivt involverade i att främja kreativitet och utveckling.

Föräldrar kan ge barnen olika resurser och material som främjar kreativiteten, till exempel färger, kritor, pysselmaterial, byggklossar och naturmaterial. Foto: Klaudija Hēla

Hur man engagerar sig som förälder under barnets lektid:

 1. Var närvarande och tillgänglig: I början är det viktigt att bara vara närvarande och tillgänglig, så att barnet vet att föräldern finns där om de behöver hjälp eller stöd.
 2. Tillhandahålla resurser och material: Föräldrar kan förse barnen med olika resurser och material som främjar kreativitet, till exempel färger, kritor, pysselmaterial eller byggklossar.
 3. Stöd barnets initiativ: Föräldrar kan stödja barnets intressen och initiativ genom att låta dem välja aktiviteter och teman att leka eller engagera sig kreativt med.
 4. Uppmuntra och underlätta experimenterande: Föräldrar bör uppmuntra barn att experimentera och prova nya saker, även om resultatet inte är perfekt. På så sätt utvecklar barnet sin kreativitet och äventyrslust.
 5. Delta och dela intressen: Föräldrar kan erbjuda sina idéer och intressen för att delta i kreativa aktiviteter tillsammans. Det kan vara ett gemensamt ritprojekt, konstnärligt experimenterande eller en resa till ett museum eller galleri.
 6. Ha tålamod och var öppen för nya idéer: Det är viktigt att ha tålamod och vara öppen för barnets idéer och uttryck, även om du inte helt förstår eller håller med om deras tankar eller kreativa lösningar.
 7. Stödja barnets självständighet: Det är viktigt att engagera sig i barns lek, men det är också viktigt att stödja deras självständighet och självuttryck. Föräldrar kan ge stöd utan att störa eller kontrollera barnets handlingar.
Samtidigt som det är viktigt att engagera sig i barnets lek, är det också viktigt att stödja barnets självständighet och självuttryck. Föräldrar kan ge stöd utan att lägga sig i eller kontrollera barnets handlingar.
Foto: Lauris Hercenbergs Tack för Amēlijas äraba

Sammantaget kan föräldrar hitta många möjligheter och sätt att vara närvarande och stödja sitt barn under lekstunden, vilket främjar deras kreativitet, utveckling och känslomässiga välbefinnande.

Sammanfattningsvis är självständig lek avgörande för barns utveckling och välbefinnande. Genom att ge barnen möjlighet till självstyrd lek kan föräldrarna stödja deras tillväxt, kreativitet och självständighet. Att som förälder främja självständig lek gynnar inte bara våra barn, utan ökar också vårt eget välbefinnande och stärker familjedynamiken.

Referenser:

 1. Gray, Peter. "Värdet av lek I: Definitionen av lek ger insikter." Psykologi idag, 29 mars 2010, www.psychologytoday.com/us/blog/freedom-learn/201001/the-value-play-i-the-definition-play-gives-insights.
 2. Lillard, Angeline S. Montessori: Vetenskapen bakom geniet. Oxford University Press, 2007.

Ytterligare information: