ePrivacy en GPDR Cookie Toestemming door Cookie Toestemming Product claim form - Original Sustainable Montessori Furniture by Luula | Made in Europe

wereldwijde levering

EU-levering binnen 2-4 dagen*

14 dagen retour

Product schadeformulier

Vul dit formulier alleen in als u zich wilt terugtrekken uit een overeenkomst voor koop op afstand

Opt-out kennisgeving

Ik verklaar dat ik, in overeenstemming met artikel 10 van de Wet op de bescherming van consumentenrechten, de overeenkomst die ik heb gesloten voor de aankoop van bovengenoemd product wil herroepen.

Na ontvangst van de kennisgeving sturen we je een bevestiging.

Meer informatie: Goederen retourneren

Restituties:

Reden voor restitutie: