ePrivacy og GPDR-samtykke til informasjonskapsler av Samtykke til informasjonskapsler When a child refuses to learn to read because they have other, more exciting activities - Original Sustainable Montessori Furniture by Luula | Made in Europe

levering over hele verden

Levering i EU innen 2-4 dager*

14 dagers returrett

Leseferdigheter er en viktig del av barns utdanning og utvikling, men noen ganger kan barn vise liten interesse for lesing, fordi de synes det er kjedelig eller utfordrende. Det kan føre til at de unngår å lese og velger andre aktiviteter i stedet.

Problem: Lav interesse for lesing

Noen barn kan vise lav interesse for lesing, fordi de synes det er kjedelig eller vanskelig. Derfor unngår de kanskje å lese og velger andre aktiviteter.

Løsning: Tilnærming til sensorisk læring

Den sensoriske læringstilnærmingen er basert på ideen om at barn lærer best når de forstår verden gjennom alle fem sanser: syn, hørsel, berøring, lukt og smak. Ved å bruke denne tilnærmingen kan lesingen gjøres til en multisensorisk opplevelse, noe som gjør den mye mer engasjerende og spennende.

Slik implementerer du det:

Valg av sted og tid: tving aldri barnet til å studere - det må være en naturlig interesse som får barnet til å følge med. Det er bedre å tilby å "spille ut historien" i form av spill, der barnet selv blir involvert enten i rollen som hovedperson eller som observatør. Læringsstedet må være godt opplyst og fremme følelsen av et privat rom - som et "rede" der barnet føler seg trygt.

  1. Visuell stimulering: Velg bøker med fargerike og engasjerende illustrasjoner som fanger barnets oppmerksomhet og interesse for historien.Lydbøker og auditiv stimulering: Bruk lydbøker eller les høyt for barnet slik at det kan høre historien. Dette kan styrke forståelsen og de auditive ferdighetene.
  2. Taktile og kinestetiske opplevelser: Bruk leker som er relatert til historiens tema for å fremme barnets interesse og forståelse. Hvis historien for eksempel handler om dyr, kan du bruke myke plysjleker som barnet kan leke med og oppleve hendelsene i historien.
  3. Stimulering av lukt og smak: Bruk lukt- og smaksstimulering for å øke barnets interesse for historien. Du kan for eksempel lage mat som er nevnt i boken, eller bruke duftende laken for å skape et miljø som passer til hendelsene i historien.
  4. Diskusjon og erfaringsutveksling: Diskuter hendelsene i historien med barnet etter at du har lest den, og spør om barnets tanker og følelser. Dette vil hjelpe barnet til å forstå historien bedre og relatere den til egne erfaringer.

Konklusjon:

Ved å fremme barns interesse for lesing gjennom sanselæring, blir lesing en spennende og lærerik opplevelse. Ved å engasjere alle fem sansene kan barna bedre forstå historien og leve seg inn i den, og dermed forbedre leseferdighetene og leseutviklingen.