ePrivātuma un GPDR sīkfailu piekrišana līdz Piekrišana izmantot sīkfailus General terms - Original Sustainable Montessori Furniture by Luula | Made in Europe

piegāde visā pasaulē

Piegāde ES 2-4 dienu laikā*

Atgriešanās 14 dienu laikā

Noteikumi un nosacījumi

Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir izstrādāti, un tos reglamentē un interpretē saskaņā ar ES tiesību aktiem un patērētāju tiesībām.

Šajā dokumentā šādiem ar lielo sākumburtu rakstītiem terminiem ir šādas nozīmes:

Uzņēmums: SIA Luula

adrese: Ezeru laukumā 1, Talsi, LV-3201, Latvija
reģ. nr.: 41203064310

PVN Nr.: LV41203064310
banka: A/S SWEDBANK
ĀTRI: HABALV22
konta numurs: LV14 HABA 0551 0459 9153 9

Līgums: jebkurš līgums starp Sabiedrību un Jums par jebkuru Produktu pārdošanu un iegādi. Jebkurā no šādiem līgumiem jāiekļauj šie Noteikumi.

Pasūtījums: piedāvājums, ko Jūs iesniedzat, izmantojot Tīmekļa vietni, iegādāties vienu vai vairākus Produktus no Sabiedrības, kas ir arī proforma rēķins.

Produkti: preces, kas tiek piedāvātas pārdošanai Tīmekļa vietnē, kā norādīts tajā (katra no tām ir "Prece").

Noteikumi: šie pārdošanas noteikumi un nosacījumi klientiem, kas iepērkas tīmekļa vietnē .

Tīmekļa vietne: tīmekļa vietnē un jebkurā citā tīmekļa vietnē, ko laiku pa laikam publicē Sabiedrība.

Termini "mēs", "mūs" un "mūsu" atsaukties uz SIA Luula. SIA Luula piedāvā šo tīmekļa vietni, tostarp visu informāciju, rīkus un pakalpojumus, kas pieejami šajā vietnē, jums, lietotājam, ar nosacījumu, ka jūs piekrītat visiem šeit minētajiem noteikumiem, nosacījumiem, politikām un paziņojumiem.

 

KOPSAVILKUMS

Šo tīmekļa vietni pārvalda SIA Luula.

Apmeklējot mūsu vietni un/vai iegādājoties kaut ko no mums, jūs iesaistāties mūsu "Pakalpojumā" un piekrītat ievērot turpmāk minētos noteikumus un nosacījumus ("Pakalpojuma noteikumi", "Noteikumi"), tostarp šeit minētos papildu noteikumus un nosacījumus un politikas nostādnes un/vai tos, kas pieejami ar hipersaiti. Šie Pakalpojuma noteikumi attiecas uz visiem vietnes lietotājiem, tostarp, bet ne tikai, lietotājiem, kas ir pārlūkotāji, pārdevēji, klienti, tirgotāji un/vai satura sniedzēji.

Pirms piekļūšanas mūsu vietnei vai tās lietošanas uzmanīgi izlasiet šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Piekļūstot vietnei vai izmantojot jebkuru tās daļu, jūs piekrītat ievērot šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Ja jūs nepiekrītat visiem šī līguma noteikumiem un nosacījumiem, jūs nedrīkstat piekļūt vietnei vai izmantot jebkādus pakalpojumus. Ja šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi tiek uzskatīti par piedāvājumu, to pieņemšana ir nepārprotami ierobežota ar šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

Uz visām jaunajām funkcijām vai rīkiem, kas tiek pievienoti pašreizējam veikalam, arī attiecas Pakalpojumu sniegšanas noteikumi. Jebkurā laikā šajā lapā varat iepazīties ar jaunāko Pakalpojumu sniegšanas noteikumu versiju. Mēs paturam tiesības atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru šo Pakalpojuma noteikumu daļu, publicējot atjauninājumus un/vai izmaiņas mūsu vietnē. Jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt šo lapu, lai uzzinātu par izmaiņām. Turpmāka vietnes lietošana vai piekļuve tai pēc jebkādu izmaiņu publicēšanas nozīmē, ka jūs piekrītat šīm izmaiņām.

TIEŠSAISTES VEIKALA NOTEIKUMI

Piekrītot šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, jūs apliecināt, ka esat vismaz pilngadīgs savā dzīvesvietas valstī vai provincē vai ka esat pilngadīgs savā dzīvesvietas valstī vai provincē un esat devis mums savu piekrišanu atļaut nepilngadīgajiem apgādājamajiem izmantot šo vietni.

Jūs nedrīkstat izmantot mūsu produktus nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem, kā arī, izmantojot Pakalpojumu, nedrīkstat pārkāpt jūsu jurisdikcijā spēkā esošos likumus (tostarp, bet ne tikai autortiesību likumus).

Jūs nedrīkstat pārraidīt nekādus tārpus, vīrusus vai destruktīvas dabas kodus.

Jebkura Noteikumu pārkāpuma vai neizpildes gadījumā nekavējoties tiks pārtraukta jūsu Pakalpojumu sniegšana.

VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

Mēs paturam tiesības atteikt pakalpojumu šādos gadījumos: pasūtījums nav apmaksāts vai maksājums ir veikts nepilnīgi.

Jūs saprotat, ka jūsu saturs (izņemot kredītkaršu informāciju) var tikt pārsūtīts nešifrētā veidā un var tikt saistīts ar (a) pārraidēm dažādos tīklos un (b) izmaiņām, lai atbilstu un pielāgotos savienojošo tīklu vai ierīču tehniskajām prasībām. Kredītkaršu informācija vienmēr tiek šifrēta pārsūtīšanas laikā tīklos.

Jūs piekrītat neatveidot, nedublēt, nekopēt, nepārdot, nepārpirkt un neizmantot nevienu Pakalpojuma daļu, neizmantot Pakalpojumu, neizmantot Pakalpojumu vai piekļuvi Pakalpojumam vai jebkuru kontaktu tīmekļa vietnē, ar kuras starpniecību tiek sniegts Pakalpojums, bez mūsu skaidras rakstiskas atļaujas.

Šajā līgumā izmantotie virsraksti ir iekļauti tikai ērtības labad un neierobežo vai citādi neietekmē šos Noteikumus.

PAKALPOJUMA UN CENU IZMAIŅAS

Mūsu produktu cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Luula produktiem, kad tie tiek publicēti citu tirgotāju vietnēs vai veikalos, jāpievieno zīmola nosaukums un produktu nosaukumi. Tos ir aizliegts mainīt bez ražotāja atļaujas.

Mēs neesam atbildīgi ne pret jums, ne pret kādu trešo personu par jebkādām Pakalpojuma izmaiņām, cenu izmaiņām, apturēšanu vai pārtraukšanu.

PRODUKTI VAI PAKALPOJUMI (ja piemērojams)

Atsevišķi produkti vai pakalpojumi var būt pieejami tikai tiešsaistē, izmantojot tīmekļa vietni. Šo produktu vai pakalpojumu daudzums var būt ierobežots, un tos var atgriezt vai apmainīt tikai saskaņā ar mūsu Atgriešanas noteikumiem.

Mēs esam pielikuši visas pūles, lai pēc iespējas precīzāk attēlotu mūsu produktu krāsas un attēlus, kas redzami veikalā. Mēs nevaram garantēt, ka jūsu datora monitora attēlotā krāsa būs precīza.

Mēs paturam tiesības, bet mums nav pienākuma ierobežot mūsu produktu vai Pakalpojumu pārdošanu jebkurai personai, ģeogrāfiskajam reģionam vai jurisdikcijai. Mēs varam izmantot šīs tiesības katrā atsevišķā gadījumā. Mēs paturam tiesības ierobežot jebkuru mūsu piedāvāto produktu vai pakalpojumu daudzumu. Visi produktu apraksti vai produktu cenas var tikt mainīti jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pēc mūsu ieskatiem. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pārtraukt jebkura produkta pārdošanu.

FAKULTĀTĪVIE INSTRUMENTI

Mēs varam nodrošināt jums piekļuvi trešo pušu rīkiem, kurus mēs neuzraugām, nekontrolējam un neiesaistām.

Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs nodrošinām piekļuvi šādiem rīkiem "tādi, kādi tie ir" un "tādi, kādi tie ir pieejami" bez jebkādām garantijām, apliecinājumiem vai nosacījumiem un bez jebkāda apstiprinājuma. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību, kas izriet no jūsu izvēles trešo pušu rīku izmantošanas vai ir saistīta ar to.

Jebkuru vietnē piedāvāto izvēles rīku izmantošanu jūs veicat tikai uz savu risku un pēc saviem ieskatiem, un jums ir jāpārliecinās, ka esat iepazinies un piekrītat noteikumiem, ar kādiem rīkus nodrošina attiecīgais(-ie) trešās puses pakalpojumu sniedzējs(-i).

Nākotnē mēs varam arī piedāvāt jaunus pakalpojumus un/vai funkcijas, izmantojot tīmekļa vietni (tostarp jaunu rīku un resursu izlaišanu). Uz šādām jaunām funkcijām un/vai pakalpojumiem arī attiecas šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

TREŠO PUŠU SAITES

Noteikts saturs, produkti un pakalpojumi, kas pieejami, izmantojot mūsu Pakalpojumu, var ietvert trešo pušu materiālus.

Trešo pušu saites šajā vietnē var jūs novirzīt uz trešo pušu vietnēm, kas nav saistītas ar mums. Mēs neesam atbildīgi par to satura vai precizitātes pārbaudi vai novērtēšanu, un mēs negarantējam un neuzņemamies nekādu atbildību par trešo personu materiāliem vai tīmekļa vietnēm, kā arī par jebkādiem citiem trešo personu materiāliem, produktiem vai pakalpojumiem.

Mēs neesam atbildīgi par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas saistīti ar preču, pakalpojumu, resursu, satura iegādi vai izmantošanu, vai citiem darījumiem, kas veikti saistībā ar trešo pušu vietnēm. Lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar trešās puses noteikumiem un praksi un pārliecinieties, ka tos saprotat, pirms iesaistāties kādā darījumā. Sūdzības, pretenzijas, bažas vai jautājumi par trešo personu produktiem ir jāadresē attiecīgajai trešajai personai.

LIETOTĀJU KOMENTĀRI, ATSAUKSMES UN CITI IESNIEGUMI

Ja pēc mūsu pieprasījuma nosūtāt konkrētus iesniegumus (piemēram, konkursa darbus) vai bez mūsu pieprasījuma nosūtāt radošas idejas, ieteikumus, priekšlikumus, plānus vai citus materiālus tiešsaistē, pa e-pastu, pa pastu vai citādi (kopā saukti "komentāri"), jūs piekrītat, ka mēs jebkurā laikā un bez ierobežojumiem varam rediģēt, kopēt, publicēt, izplatīt, tulkot un citādi izmantot jebkurā informācijas nesējā jebkādus jūsu mums nosūtītos komentārus. Mums nav un nebūs pienākuma (1) saglabāt jebkādu komentāru konfidencialitāti; (2) maksāt kompensāciju par jebkādiem komentāriem; vai (3) atbildēt uz jebkādiem komentāriem.

Mēs varam, bet mums nav pienākuma uzraudzīt, rediģēt vai dzēst saturu, kas pēc mūsu ieskatiem ir nelikumīgs, aizskarošs, draudošs, apmelojošs, apmelojošs, pornogrāfisks, nepieklājīgs vai citādi nevēlams, vai pārkāpj kādas puses intelektuālo īpašumu vai šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus.

Jūs piekrītat, ka jūsu komentāri nepārkāps nevienas trešās puses tiesības, tostarp autortiesības, preču zīmi, privātumu, personības vai citas personiskās vai īpašumtiesības. Jūs arī piekrītat, ka jūsu komentāri nesaturēs apmelojošus vai citādi nelikumīgus, aizskarošus vai nepieklājīgus materiālus, kā arī datorvīrusus vai citu ļaunprātīgu programmatūru, kas jebkādā veidā varētu ietekmēt Pakalpojuma vai jebkuras saistītās vietnes darbību. Jūs nedrīkstat izmantot viltotu e-pasta adresi, izlikties par kādu citu personu vai kā citādi maldināt mūs vai trešās personas par komentāru izcelsmi. Jūs esat pilnībā atbildīgs par visiem saviem komentāriem un to pareizību. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jūsu vai trešo personu publicētajiem komentāriem.

KĻŪDAS, NEPRECIZITĀTES UN IZLAIDUMUS.

Reizēm mūsu vietnē vai Pakalpojumā var būt informācija, kas satur tipogrāfiskas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kuri var attiekties uz produktu aprakstiem, cenām, akcijām, piedāvājumiem, produktu piegādes izmaksām, transportēšanas laikiem un pieejamību. Mēs paturam tiesības labot jebkādas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kā arī mainīt vai atjaunināt informāciju vai atcelt pasūtījumus, ja kāda informācija Pakalpojumā vai saistītā vietnē ir neprecīza, jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma (tostarp pēc tam, kad esat iesniedzis savu pasūtījumu).

Mēs neuzņemamies pienākumu atjaunināt, grozīt vai precizēt informāciju Pakalpojumā vai jebkurā saistītā tīmekļa vietnē, tostarp, bet ne tikai, informāciju par cenām, izņemot likumā noteiktos gadījumos. Neviens Pakalpojumā vai jebkurā saistītā tīmekļa vietnē norādītais atjaunināšanas vai atjaunošanas datums nav jāuzskata par norādi, ka visa informācija Pakalpojumā vai jebkurā saistītā tīmekļa vietnē ir mainīta vai atjaunināta.

AIZLIEGTI IZMANTOŠANAS VEIDI

Papildus citiem aizliegumiem, kas izklāstīti Pakalpojumu sniegšanas noteikumos, jums ir aizliegts izmantot vietni vai tās saturu: (a) jebkādiem nelikumīgiem mērķiem; (b) aicināt citus veikt vai piedalīties jebkādās nelikumīgās darbībās; (c) pārkāpt jebkādus starptautiskos, federālos, provinces vai štata noteikumus, normas, likumus vai vietējos rīkojumus; (d) pārkāpt vai pārkāpt mūsu vai citu personu intelektuālā īpašuma tiesības; (e) uzmācīgi uzmākties, aizskart, apvainot, nodarīt kaitējumu, nomelnot, apmelot, pazemot, iebiedēt vai diskriminēt dzimuma, seksuālās orientācijas, reliģijas, etniskās piederības, rases, vecuma, nacionālās izcelsmes vai invaliditātes dēļ; (f) iesniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju; (g) augšupielādēt vai pārraidīt vīrusus vai cita veida ļaunprātīgu kodu, kas tiks vai var tikt izmantots jebkādā veidā, kas ietekmēs Pakalpojuma vai jebkuras saistītās tīmekļa vietnes, citu tīmekļa vietņu vai interneta funkcionalitāti vai darbību; (h) vākt vai izsekot citu personu personisko informāciju; (i) surogātpastu, pikšķerēt, pikšķerēt, apzagt, iepīt, pārmeklēt vai noskrāpēt; (j) jebkādiem nepiedienīgiem vai amorāliem mērķiem; vai (k) traucēt vai apiet Pakalpojuma vai jebkuras saistītās vietnes, citu vietņu vai interneta drošības elementus. Mēs paturam tiesības pārtraukt Pakalpojuma vai jebkuras saistītās vietnes izmantošanu, ja pārkāpjat jebkuru no aizliegtajiem izmantošanas veidiem.

ATTEIKŠANĀS NO GARANTIJĀM; ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

Jūs piekrītat, ka laiku pa laikam mēs varam atcelt pakalpojumu uz nenoteiktu laiku vai atcelt pakalpojumu jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Pakalpojums un visi produkti un pakalpojumi, kas jums tiek sniegti, izmantojot pakalpojumu, tiek (izņemot gadījumus, kad mēs to skaidri norādām) nodrošināti "tādi, kādi tie ir" un "tādi, kādi tie ir pieejami" jūsu lietošanai, bez jebkādiem tiešiem vai netiešiem apliecinājumiem, garantijām vai jebkāda veida nosacījumiem, tostarp visām netiešajām garantijām vai nosacījumiem par komerciālu izmantojamību, kvalitāti, piemērotību konkrētam mērķim, ilgmūžību, īpašumtiesībām un tiesību neierobežošanu.

Nevienā gadījumā SIA Luula, mūsu direktori, vadītāji, darbinieki, saistītie uzņēmumi, aģenti, darbuzņēmēji, praktikanti, piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji vai licenču izsniedzēji nav atbildīgi par jebkādiem ievainojumiem, zaudējumiem, prasībām vai jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, nejaušiem, sodāmiem, īpašiem vai izrietošiem jebkāda veida zaudējumiem, tostarp, bet neaprobežojoties ar zaudētu peļņu, zaudētajiem ieņēmumiem, ietaupījumiem, datu zudumu, aizstāšanas izmaksām vai līdzīgiem zaudējumiem, neatkarīgi no līguma, delikta (tostarp nolaidības), stingru atbildību vai citādi, kas izriet no pakalpojuma vai ar tā palīdzību iegādāto produktu izmantošanas vai jebkuras citas prasības, kas jebkādā veidā saistīta ar pakalpojuma vai jebkura produkta izmantošanu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jebkādām kļūdām vai izlaidumiem jebkurā saturā, vai jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies pakalpojuma vai jebkura satura (vai produkta) izmantošanas rezultātā, kas publicēts, pārsūtīts vai citādi pieejams ar pakalpojuma starpniecību, pat ja par to iespēju ir paziņots. Tā kā dažās valstīs vai jurisdikcijās nav atļauts izslēgt vai ierobežot atbildību par izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem, šādās valstīs vai jurisdikcijās mūsu atbildība tiek ierobežota likumā atļautajā maksimālajā apmērā.

SEVERABILITĀTE

Ja kāds no šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu noteikumiem tiek atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, šāds noteikums tomēr ir izpildāms, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, un neizpildāmā daļa tiek uzskatīta par atdalītu no šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, un šāds lēmums neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību un izpildāmību.

TERMINĀCIJA

Pušu saistības un pienākumi, kas radušies pirms līguma izbeigšanas datuma, paliek spēkā arī pēc šā līguma izbeigšanas.

Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir spēkā, ja un kamēr tos nepārtraucat jūs vai mēs. Jūs jebkurā laikā varat izbeigt šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu darbību, paziņojot mums, ka vairs nevēlaties izmantot mūsu Pakalpojumus, vai arī pārtraucot izmantot mūsu vietni.

Ja pēc mūsu ieskatiem jūs neievērojat vai mums ir aizdomas, ka jūs neievērojat kādu no šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu nosacījumiem vai nosacījumiem, mēs varam jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma izbeigt šo līgumu, un jūs joprojām būsiet atbildīgs par visām maksājamām summām līdz līguma izbeigšanas dienai (ieskaitot); un/vai attiecīgi varam liegt jums piekļuvi mūsu Pakalpojumiem (vai jebkurai to daļai).

IZMAIŅAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMOS

Jebkurā laikā šajā lapā varat iepazīties ar jaunāko Pakalpojumu sniegšanas noteikumu versiju.

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru šo Pakalpojuma sniegšanas noteikumu daļu, publicējot atjauninājumus un izmaiņas mūsu vietnē. Jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt mūsu tīmekļa vietni, lai uzzinātu par izmaiņām.